Journal Club | QSB İTÜ

Kuantum teknolojileri alanında katılımcılarla birlikte seçilen makaleleri sunup sonrasında tartışılan Journal Club etkinliği ikinci oturumuyla, 13 Ağustos 17.00’da yine bir review makalesi sunumu ile çevrim içi şekilde devam ediyor! Dahil olmak istiyorsanız QSB ITU journal club WhatsApp grubuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2022 QTurkey Yıllık Raporu

Bu rapor, QTurkey topluluğunun 2022 senesinde gerçekleştirdiği etkinlikleri, işbirliklerini ve 2023 hedeflerini içermektedir. Rapor temel olarak kısa bir tarihsel arka plan vermek ve süreç içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza dair bilgilendirme sunmak amaçlı hazırlanmıştır. “İkinci Kuantum Devrimi” terimi 2003 yılında ortaya atılan ve pek çok teknolojik alanda aynı anda gerçekleşmekte olan ‘kuantum teknolojileri atılımı’na işaret eden bir…

14 Nisan Dünya Kuantum Günü

Kuantum teknolojileri dünya genelinde geniş ilgi gören ve özellikle kuantum bilgisayarlara dair yaşanan yakın dönemli gelişmelerin ışığında ülkelerin büyük yatırım paketleri açıkladıkları önemli bir teknoloji grubudur. Bu teknolojilere dair toplumsal farkındalığın oluşturulması ve gelecekte bu teknolojiyi geliştirecek, kullanacak kişilerin şimdiden bu teknolojilere dair ilgi ve bilgi düzeylerinin arttırılması ise her ülkenin gündemindedir. İşte bu kapsamda,…

2020-2021 QTurkey Yıllık Raporu

Bu raporda QTurkey oluşumunun son bir sene içerisinde gerçekleştirdiği etkinlikler, geçirdiği süreçler ve dahil olduğu çalışmalar yer almaktadır. Rapor temel olarak kısa bir tarihsel arka plan vermek ve süreç içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza dair bilgilendirme sunmak amaçlı hazırlanmıştır. “İkinci Kuantum Devrimi” , oldukça büyük sosyo-ekonomik ve kültürel değişiklikleri beraberinde getirecek, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de…

Kuantum Günleri’2021

Kuantum Günleri, QTurkey’in yıl içerisinde gerçekleştirdiği ve sonraki dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetleri anlatmayı planladığı bir etkinliktir. Bunlara ek olarak ayrıca ülke genelinde kuantum teknolojileri üzerine araştırma yapan hocaların ve alandaki şirketlerin hem kendilerini tanıtmalarını sağlayarak görünürlüklerini artırmak, hem de bu alana ilgisi olan gençlere yol göstermeyi umuyoruz. Bu etkinlik sayesinde Türkiye kuantum teknolojileri ekosistemindeki araştırmacıları…

Kuantum Günleri

DSC Çomü iş birliğiyle düzenlenen etkinliğimiz 25 Haziran – 30 Temmuz 2021 tarihlerinde Google Developer Student Club Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi organizasyonluğunda düzenlenecektir. QTurkey eğitimcileri ve mentorları tarafından etkinlik içerisinde 28 Haziran – 9 Temmuz arasında bir kuantum programlamaya giriş atölyesi düzenlenecektir. Atölye süresince ödevler ve sınavlar yapılacaktır. Atölyeyi ve ödevleri başarıyla tamamlayan kişilere sertifika…